Thứ Tư, ngày 05 tháng 11 năm 2014

BÀI TẬP VỀ NHÀ - TUẦN NỘP BÀI 10.11 - 14.11.2014

* Các lớp VKT 1A: Tải về 
Yêu cầu:
- Giấy A3.
- Bố cục cân đối, sạch đẹp.
- Đúng TCVN.
- Thực hiện đầy đủ theo yêu cầu đề bài

* Các lớp VKT 1B:
+ Phần giao tuyến:  Tải về
- In ra giấy A4 và vẽ trực tiếp lên đề.
+ Phần bản vẽ hoàn chỉnh: Tải về
- Giấy A3.
- Bố cục cân đối, sạch đẹp.
- Đúng TCVN.
- Thực hiện đầy đủ theo yêu cầu đề bài.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Bài tập về nhà VKT1A và VKT1B - Tuần nộp bài 20/10 - 25/10

Tải về

Yêu cầu:
- Vẽ lại 02 hình chiếu và vẽ thêm hình chiếu thứ 3.
- Giấy A3.
- Bản vẽ sạch đẹp, đường nét tiêu chuẩn, bố cục cân đối.

Lưu ý:
Lớp VKT 1A: KHÔNG ghi kích thước.
Lớp VKT 1B: ghi kích thước đầy đủ theo TCVN