Thứ Hai, ngày 26 tháng 5 năm 2014

Đáp án tham khảo - Lưu ý bài thi

Đáp án tham khảo: Vẽ Kỹ Thuật 1A

Lưu ý:
1. Khi đi thi, các em chuẩn bị trước 1-2 tờ giấy A3 đã vẽ trước khung tên. Tên bản vẽ: BÀI THI
2. Trong thời gian 120', yêu cầu vẽ tối thiểu được 2 hình chiếu.
3. Tuyệt đối tuân thủ TCVN quy định trong bản vẽ.

Liên hệ: Thầy Tri Nhân : tntnhan@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2014

Kiểm tra bổ sung VKT 1A - Nhóm L02B

Thứ 03, ngày: 27/05/2014
Thời gian: 12g45 - 13g30 (45')
Phòng: 404 H1
Số lượng: 10

Bài tập lớn số 3

Bài tập về nhà KHÔNG CÓ.

Bài tập trên lớp, Thầy sẽ phát trực tiếp trên lớp.