Thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Về bài tập về nhà tuần 29.09 - 03.10.2014

Do lỗi trong post bài nên Thầy không gửi bài tập đến các bạn sinh viên được. Vì thế tuần này mình không có bài tập ở nhà. Rất mong các em thông cảm.

Kế hoạch học tập trong tuần này:
- Lớp VKT 1A: ôn tập và giải đề kiểm tra hình họa.
- Lớp VKT 1B: giải đề hình chiếu thứ 03.

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014

Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014

Bài tập Hình chiếu thứ 3 - Lớp VKT 1B

Các bạn lớp VKT 1B chiều thứ 6 in ra giấy A4 và vẽ trực tiếp trên đề bài.

Bài 1, Bài 2