Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014

Bài tập Hình chiếu thứ 3 - Lớp VKT 1B

Các bạn lớp VKT 1B chiều thứ 6 in ra giấy A4 và vẽ trực tiếp trên đề bài.

Bài 1, Bài 2

Thứ Ba, ngày 02 tháng 9 năm 2014

Các lớp Vẽ Kỹ Thuật

Các lớp do thầy phụ trách học kỳ I-2014:
1. Vẽ Kỹ Thuật 1A,  thứ 4, tiết 1-4,   phòng 304H2
2. Vẽ Kỹ Thuật 1A,  thứ 4, tiết 7-10, phòng 304H2
3. Vẽ Kỹ Thuật 1A,  thứ 5, tiết 7-10, phòng 304H2
4. Vẽ Kỹ Thuật 1A,  thứ 6, tiết 1-4,   phòng 112H6
5. Vẽ Kỹ Thuật 1B,  thứ 6, tiết 7-10, phòng 415H6

Trong trường hợp không tham dự buổi học lớp mình với lý do chính đáng, các em bù lại vào giờ của lớp khác để tránh thiếu bài tập trên lớp.

Thông báo v/v nghỉ học Vẽ Kỹ Thuật

Do thầy bận công việc, nên trong tuần này (01.09 - 05.09.2014), toàn thể các lớp Vẽ Kỹ Thuật 1A và 1B do thầy phụ trách nghỉ học.
Dự kiến chúng ta sẽ học bù vào tuần thứ 12 của học kỳ.
Thầy rất mong các em thông cảm. Trân trọng.