Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Thông báo nghỉ học

Chào các em!

Do thầy bận việc, nên tất cả các lớp trong tuần này 16/03 - 21/03 đều nghỉ học. Lịch học bù thầy sẽ thống nhất cùng các em sau.

Thân!

Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015