Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Bài tập lớn về nhà số 2 - Giấy A3

DOWNLOAD


Yêu cầu bổ sung :

- Vẽ 2 hình chiếu, có áp dụng hình cắt.
- Vẽ hình chiếu 3, có áp dụng hình cắt.
=Ghi kích thước.
- Giấy vẽ: A3

Lưu ý: có giao tuyến mặt cong.

LỊCH HỌC BÙ TUẦN 01.06 - 06.06

(cập nhật sau)

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Bài tập lớn về nhà - Giấy A3

Yêu cầu bổ sung :
- Vẽ 2 hình chiếu, có áp dụng hình cắt.
- Vẽ hình chiếu 3, có áp dụng hình cắt.
=Ghi kích thước.
- Giấy vẽ: A3

Tải về