Thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014

Bài tập về nhà Tuần 2

Bài tập ĐƯỜNG NÉT -> Bài 02

Mục đích: làm quen dụng cụ vẽ, luyện vẽ các đường song song và vuông góc. Vẽ các đường nét đúng TCVN

Thứ Tư, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Bài tập về nhà - 01

Bài tập chữ viết -> Tải về

Mục đích: làm quen và vẽ đúng mẫu chữ theo TCVN.