Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Thông báo nghỉ học

Chào các em!

Do thầy bận việc, nên tất cả các lớp trong tuần này 16/03 - 21/03 đều nghỉ học. Lịch học bù thầy sẽ thống nhất cùng các em sau.

Thân!

Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2015

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2014

Chào mừng

Chào mừng các bạn sinh viên đến với lớp Vẽ Kỹ Thuật (CI1003) - Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

Tuần học: 02/03/2014

Các lớp:
Thứ 3, Tiết 1-4,   Phòng 103H1 - Lớp MO1404 -      Nhóm L16
Thứ 3, Tiết 7-10, Phòng 101H1 - Lớp CK14CK11-   Nhóm L10
Thứ 4, Tiết 7-10, Phòng 301H1 - Lớp MO1403 -      Nhóm  L15
Thứ 5, Tiết 3-6,   Phòng 102H1 - Lớp MO1402 -      Nhóm L14
Thứ 5, Tiết 7-10, Phòng 103H1 - Lớp MO1401 -      Nhóm L13

Chúc các bạn học tập thật tốt!